Urodzinowy Konkurs EdenSport 2016!

wpis w: News | 0

Grafika konkursowa na

Facebooku >LINK<

1.04 – To data, gdy dla nas i dla wielu, tak wiele się zaczęło… 
1.04 – To data, gdy wszyscy, ze wszystkiego, robią sobie jaja.
1.04 – To data, gdy i my „zrobiliśmy” sobie najfajniejszy żarcik, nazywając go EdenSport.
1.04 – To data zdecydowanie najbardziej pasująca do tego, co się u nas dzieje. 
1.04 – To jedyne urodziny, które nas naprawdę cieszą, nie powodując nostalgii.
1.04 – To data (2016), do której można składać konkursowe hasło reklamowe EdenSport.
1.04 – To godzina popołudniowa, do której można składać hasło reklamowe EdenSport.
1.04 – To cena w złotych, którą zapłaci za podstawowy kurs osoba, która wygra konkurs.

REGULAMIN KONKURSU „EdenSport 2016”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Urodzinowy konkurs EdenSport 2016” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2.Organizatorem Konkursu jest Centrum Nurkowe EdenSport, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie internetowej, poprzez przesyłanie swoich pomysłów na tekst, hasło lub krótki wierszyk promujący lub reklamujący EdenSport, wpisywanych w specjalnej konkursowej zakładce, na profilu EdenSport na Facebooku, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, do godz. 1.04 po południu, dnia 1 kwietnia 2016 roku.
4. Konkurs zostanie zakończony w dniu 1.04.2016 o godzinie 1.04 po południu.
5. Tekst, hasło lub krótki wierszyk promujący lub reklamujący EdenSport, który zostanie najwyżej oceniony przez komisję złożoną z kadry EdenSport, umożliwi zakup przez osobę, która wygrała konkurs, Podstawowego Kursu Nurkowania w Centrum Nurkowym EdenSport, w urodzinowej cenie – 1zł. 4grosze.
6. Konkurs wygrywa tylko jeden zwycięzca.
a) prawo autorskie do wybranego hasła lub tekstu, staje się własnością EdenSport.
7. Regulamin konkursu zostanie udostępniony w Internecie, na stronie edensport.pl.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) Jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie (od 15 roku życia), biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) Polubi profil EdenSport na Facebooku.
c) Udostępni publicznie grafikę konkursową na swojej tablicy
d) Napisze w zakładce konkursowej na Facebooku stworzony przez siebie tekst, hasło lub krótki wierszyk reklamowy EdenSport.
e) Jedna osoba może startować w konkursie z kilkoma swoimi propozycjami reklamy EdenSport.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3
NAGRODA

1. Nagrodą w Konkursie jest podstawowy kurs nurkowania zorganizowany przez EdenSport w cenie 1.04zł.
a) Nagroda nie podlega wymianie na inną formę wygranej.
b) Wygrana nie może być odstąpiona osobie innej, niż wyłoniona w konkursie.
2. W ramach zwycięstwa w konkursie, wybrana osoba otrzyma możliwość uczestniczenia w podstawowym kursie nurkowania (po opłaceniu kosztów kursu, wyszczególnionych w § 3p.1), organizowanego przez EdenSport, na zasadach takich samych, jak pozostali uczestnicy szkolenia.
3. Wygrany w konkursie podstawowy kurs nurkowania, należy wykorzystać (rozpocząć) do końca roku kalendarzowego 2016. Szkolenie rozpoczyna się po uzgodnieniu terminu z kadrą EdenSport.
4. Podczas podstawowego kursu nurkowania stanowiącego wygraną, zwycięzca konkursu podlega regulaminowi szkolenia tak samo, jak inni uczestnicy szkolenia.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem przystąpienia do podstawowego kursu nurkowania po wygraniu konkursu, jest podanie przez uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego oraz danych adresowych niezbędnych do przekazania informacji o wygranej.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz ewentualnego wprowadzenia dodatkowych nagród. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie edensport.pl