Przyjmujemy butle do legalizacji oraz przyjęcia do eksploatacji. Okres oczekiwania na butlę przekazaną do badania od 1 do około 3 tygodni.

Cena za legalizację butli oddechowych – 150zł.

Badania okresowe, doraźne eksploatacyjne i poawaryjne lub powypadkowe butli do aparatów oddechowych
Przedziały czasu pomiędzy kolejnymi badaniami okresowymi wg procedury UDT nr PS-01/35 (d.TC 7/1):

1. Butle stalowe stosowane w aparatach SCBA – co 5 lat – badania wizualne wewnętrzne i zewnętrzne oraz próba ciśnieniowa

2. Butle stalowe stosowane w aparatach SCUBA – co 2 lata

3. Butle aluminiowe podlegają identycznym cyklom badania

4. Butle kompozytowe z wkładką stalową w aparatach SCUBA – co 2 lata

5. Butle kompozytowe z wkładką aluminiową, z wkładką niemetaliczną lub bez wkładki w aparatach SCUBA – co 5 lat.