Napełniamy powietrzem tylko i wyłącznie butle posiadające ważne dopuszczenie do eksploatacji oraz legalizację polskiego Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Cennik napełniania butli:

 

Butla o pojemności do 1 litra

Butla o pojemności 1 do 8 litrów

Butla o pojemności do 14 litrów

Butla o pojemności do 15 litrów

Butle o pojemności do 20 litrów

Butle o pojemności do 24 litrów

Butle o pojemności pow. 24 litrów

– 200bar – 5 zł

– 200bar – 10 zł

– 200bar – 15 zł

– 200bar – 20 zł

– 200bar – 25 zł

– 200 bar – 30 zł

– 200bar – 1,5 zł/ litr pojemności butli