Napełniamy powietrzem tylko i wyłącznie butle posiadające ważne dopuszczenie do eksploatacji oraz legalizację polskiego Urzędu Dozoru Technicznego.

Cennik napełniania butli dostępny jest na stronie w kategorii CENNIK po rozwinięciu „napełnianie butli”

KLIKNIJ TUTAJ – CENNIK napełniania butli