Urodzinowy konkurs EdenSport 2014

wpis w: News | 0

Wygraj podstawowy kurs nurkowania i zostań naszym partnurem lub partnurką 🙂
Jak wygrać bezpłatny, podstawowy kurs nurkowania w Centrum Nurkowym EdenSport?

1. Polub nas na Facebooku.
2. Udostępnij znajomym nasz konkurs na swojej tablicy
3. Wypełnij kupon konkursowy dostępny na naszej stronie edensport.pl
4. Przyjdź do EdenSportu i osobiście wrzuć do skrzynki losowań swój wypełniony kupon
5. Bądź u nas w czasie losowania lub czekaj na informację, czy szczęście się do Ciebie uśmiechnęło

6. Zostań naszym partnurem!

Proste?
No to do dzieła!

Facebook EdenSport


Urodzinowy kupon konkursowy EdenSport
do pobrania TUTAJ!

 

REGULAMIN KONKURSU „EdenSport 2014”

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Urodzinowy konkurs EdenSport 2014” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2.Organizatorem Konkursu jest Centrum Nurkowe EdenSport, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała.
3. Fundatorem nagrody jest Centrum Nurkowe EdenSport zwane dalej Fundatorem.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w Internecie na stronie edensport.pl oraz na profilu Facebook-owym EdenSport, począwszy od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 9 maja 2014 roku.
5. Konkurs zostanie zakończony komisyjnym losowaniem w siedzibie Centrum Nurkowego EdenSport w dniu 9 maja 2014 roku
6. W wyniku losowania, zostanie wyłoniony jeden zwycięzca konkursu.
7. Regulamin konkursu zostanie udostępniony w Internecie, na stronie edensport.pl.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) Jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie (od 15 roku życia), biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) Polubi profil C.N. EdenSport na Facebooku.
c) Prawidłowo odpowie na pytanie konkursowe :
„W jakich federacjach nurkowych szkoli EdenSport?”
d) Osobiście dostarczy do siedziby EdenSport kupon konkursowy, który należy wypełnić i wydrukować zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie internetowej edensport.pl
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3
NAGRODA I LOSOWANIE

1. Nagrodą w Konkursie jest podstawowy kurs nurkowania zorganizowany przez EdenSport o wartości 1450zł.
a) Nagroda nie podlega wymianie na inną formę wygranej.
b) Wygrana nie może być odstąpiona.
c) W przypadkach losowych, istnieje możliwość odstąpienia wygranej osobie wskazanej przez zwycięzcę, lecz tylko po uzgodnieniu powyższego oraz za zgodą kadry C.N. EdenSport
2. W ramach nagrody, zwycięzca konkursu otrzyma możliwość bezpłatnego uczestniczenia w podstawowym kursie nurkowania, organizowanego przez EdenSport, na zasadach takich samych, jak pozostali uczestnicy szkolenia.
3. Wygrany w konkursie podstawowy kurs nurkowania, należy wykorzystać (rozpocząć) do końca roku kalendarzowego 2014. Szkolenie rozpoczyna się po uzgodnieniu terminu z kadrą EdenSport.
4. Podczas podstawowego kursu nurkowania stanowiącego wygraną, zwycięzca konkursu podlega regulaminowi szkolenia tak samo, jak inni uczestnicy szkolenia.
5. Losowanie nagrody odbędzie się komisyjnie w siedzibie Centrum Nurkowego EdenSport, w dniu 9 maja 2014 roku o godz. 17.00

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego oraz danych adresowych niezbędnych do przekazania informacji o wygranej.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin, Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz ewentualnego wprowadzenia dodatkowych nagród. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie edensport.pl