Szkolenie wstępne KDP/CMAS (0)

wpis w: Treść strony | 0

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu w praktyczny sposób zapoznaje się ogólnie ze sprzętem do nurkowania, elementarnymi zasadami techniki nurkowania oraz z systemem szkolenia i certyfikacji KDP/CMAS.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  •    ukończone 10 lat,
  •    pisemne oświadczenia o własnej odpowiedzialności zdrowotnej podczas szkolenia płetwonurkowego (w imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub prawni opiekunowie),
  •    umiejętność pływania na dystansie 100 m (sprawdzian).

Przebieg szkolenia :

Pogadanka (60-90 minut) i zajęcia praktyczne (75-120 minut) w basenie lub wodach otwartych, w tym jedno nurkowanie z instruktorem do głębokości 5 m, trwające 15-25minut.

Cena kursu: Zapraszamy do cennika