Płetwonurek Trimiksowy KDP/CMAS (PT)

wpis w: Treść strony | 0

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin trimiksowych w wodach otwartych do głębokości 90 metrów.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  •    stopień Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3) lub równorzędne kwalifikacje innych organizacji,
  •    stopień Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS drugiego stopnia (PN 2) lub równorzędne kwalifikacje innych organizacji,
  •    wykonanie 15 nitroksowych nurkowań dekompresyjnych po uzyskaniu stopnia PN2 lub równoważnego stopnia innych organizacji, w zestawach 2 – butlowych i z butlą boczną, w tym 4 nurkowań w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs,
  •    wykonanie minimum 20 nurkowań powietrznych po uzyskaniu stopnia P3 lub równoważnego stopnia innych organizacji na głębokościach poniżej 35 metrów w ciągu 12 miesięcy poprzedzających kurs,
  •    posiadanie następującego sprzętu nurkowego:

– zestaw dwubutlowy (2 x min. 2.0 Nm3) z zaworem umożliwiającym separacje butli,

– kompensator pływalności typu skrzydło o wyporności min. 30 litrów,

– 2 butle boczne o pojemności min 7 dm3, w tym jedna „czysta tlenowo”,

– 3 automaty oddechowe z manometrami HP, w tym jeden z wężem LP o długości 2m,

– 1 automat oddechowy „czysty tlenowo” z manometrem HP,

– 2 niezależne źródła światła,

– 2 kołowrotki (długość linki min 65 m), 2 boje dekompresyjne,

– 2 urządzenia do pomiaru czasu i głębokości, 2 maski, 2 urządzenia do cięcia.

Przebieg szkolenia:

Wykłady (20 godzin) oraz zajęcia praktyczne (30 godzin), w tym 6 nurkowań na głębokościach 20 m – 65 m w ciągu 6 dni szkoleniowych (*). Minimalny czas każdego nurkowania 45 min., maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie 1,4 bara w czasie nurkowania, 1,6 bara podczas dekompresji, maksymalne ciśnienie parcjalne azotu 4.0 bara.

(*) Szkolenie może być realizowane etapami w ciągu 30 dni.

Uprawnienia:

  •    Nurkowanie z wykorzystaniem mieszanin trimiksowych.
  •    Maksymalna głębokość nurkowania określona jest następująco: max. ppO2 – 1.4 bara, max. ppN2- 4.0 bara.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Trimiksowego KDP/CMAS (PT).

Cena kursu: Zapraszamy do cennika