Płetwonurek operator holownika osobistego (PS1)

wpis w: Treść strony | 0

Poziom rekreacyjny

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie rekreacyjne z zastosowaniem skutera na wodach otwartych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, oraz umiejętności pozwalające na obsłużenie skutera przed i po nurkowaniu a także jego zastosowaniem w ratownictwie nurkowym.

Warunki uczestnictwa w kursie:

Formalne:

  •    ukończone 16 lat,
  •    posiadanie stopnia P2 KDP/CMAS lub ekwiwalentnego,
  •    aktualne – pozytywne orzeczenie lekarza o zdolności do uprawniania płetwonurkowania.

Sprzętowe:

  •    indywidualny kołowrotek i boja dekompresyjna,
  •    jeden skuter na każdego.

Akwen:

  •    Minimalna głębokość akwenu 20 m,
  •    Minimalna przejrzystość 4 m.

Przebieg szkolenia:

Wykłady (6 godzin) oraz zajęcia praktyczne (4 godziny) w ciągu minimum 2 dni szkoleniowych. W tym 3 nurkowania z zastosowaniem skutera do głębokości 20 m. Minimalny czas każdego nurkowania 30 minut.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat płetwonurka operatora holowników osobistych PS1 KDP/CMAS.

Cena kursu: Zapraszamy do cennika