Płetwonurek młodzieżowy KDP/CMAS (PM)

wpis w: Treść strony | 0

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania z instruktorem lub własnym rodzicem (opiekunem prawnym) na małych głębokościach.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  •    wiek:10-11 lat – (kurs na stopień brązowy – PM/1),12 lat – (kurs na stopień srebrny – PM/2),13 lat – (kurs na stopień złoty – PM/3).
  •    zaświadczenie lekarskie,
  •    umiejętność pływania.

Przebieg szkolenia :

Lekcje i zajęcia praktyczne – od 8 godzin do 17 godzin (w zależności od rodzaju kursu). W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia wykonuje z instruktorem:

  • 4 nurkowania do głębokości 5 m w basenie lub w wodach otwartych o warunkach zbliżonych do warunków basenowych (kurs na stopień brązowy),
  • 4 nurkowania do głębokości 7 m w wodach otwartych (kurs na stopień srebrny),
  • 4 nurkowania do głębokości 10 m w wodach otwartych (kurs na stopień złoty).

Uprawnienia:

Nurkowanie z Instruktorem Płetwonurkowania lub własnym rodzicem (opiekunem prawnym) o kwalifikacjach Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równoważnych innej organizacji do głębokości:

  •    stopień brązowy: do 5 m w basenie lub w podobnych warunkach naturalnych,
  •    stopień srebrny: do 7 m w wodach otwartych,
  •    stopień złoty: do 10 m w wodach otwartych.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

Książkę Płetwonurka Młodzieżowego KDP z wpisem brązowego, srebrnego lub złotego stopnia wyszkolenia (w zależności od zakresu szkolenia) oraz międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS.

Cena kursu: Zapraszamy do cennika