Płetwonurek KDP/CMAS*** (P3)

wpis w: Treść strony | 0

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.

Warunki uczestnictwa w kursie:

ukończone 18 lat,

posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równoważnego stopnia w innej organiazacji,

od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) wykonanie co najmniej 40 potwierdzonych nurkowań stażowych na głębokość 10 m – 40 m, w tym przynajmniej 20 nurkowań na głębokość 30 m – 40 m, z których 10 musi być wykonanych w polskich wodach.

przeszkolenie specjalistyczne w zakresie patofizjologii nurkowania i I pomocy (PP),

ukończenie 3 dowolnych szkoleń specjalistycznych z niżej podanego wykazu:

– nurkowanie w suchych skafandrach (SS1),

– nurkowanie podlodowego (PL1),

– nurkowanie morsko-wrakowe (WM1),

– nurkowanie jaskiniowe (PJ1),

– fotografia podwodna (PF1),

– wideofilmowanie podwodne (PWF),

– nurkowanie nitroksowe (PN1),

– nurkowanie w aparatach SCR (PR),

– pierwsza pomoc tlenowa DAN,

– archeologia podwodna (PA1),

– przygotowanie mieszanin oddechowych (GB1).

uprawnienia do prowadzenia małych jednostek pływających o napędzie mechanicznym.

Przebieg szkolenia:

Seminaria i wykłady (20 godzin) oraz zajęcia praktyczne (36 godzin) w ciągu 7 dni szkoleniowych (*), obejmujących 15 nurkowań, w tym 4 nurkowania na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 50 m, – łącznie minimum 5 godzin pod wodą.

(*) Kurs na stopień P3 może być prowadzony również w systemie weekendowym po spełnieniu następujących warunków:

kadra kursu musi się składać wyłącznie z instruktorów M2+ lub M3,

program szkoleniowy należy zrealizować w okresie nie dłuższym niż 60 dni,

licząc od daty rozpoczęcia kursu,

kierownik szkolenia kursu musi być zaakceptowany przez KDP.

Uprawnienia:

Płetwonurek KDP/CMAS*** (P3) ma prawo:

nurkować z wykorzystaniem powietrza do głębokości 50m,

kierować pod wodą zespołem płetwonurków posiadających kwalifikacje KDP/CMAS* (P1), KDP/CMAS** (P2), KDP/CMAS*** (P3) (lub kwalifikacje równoważne innych organizacji) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3).

Cena kursu: Zapraszamy do cennika