Płetwonurek KDP/CMAS** (P2)

wpis w: Treść strony | 0

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie średnich głębokości z płetwonurkiem KDP/CMAS** oraz bezpieczne nurkowanie w parze z płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach i w grupie z instruktorem zakresie dużych głębokości.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 •    ukończone 16 lat,
 •    posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub równorzędnego z innych organizacji,
 •    od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* (P1), wykonane potwierdzone 20 nurkowań stażowych, w tym przynajmniej 10 nurkowań na głębokościach 10 m – 20 m.

Przebieg szkolenia:

Wykłady (15 godziny) i zajęcia praktyczne (36 godzin) w ciągu 7 dni szkoleniowych obejmujące 15 nurkowań na wodach otwartych, w tym 6 nurkowań na głębokość 20 m, 2 nurkowania na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 40 m, łącznie minimum 5 godzin pod wodą.

Warianty:

I) Kurs stacjonarny – 7 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych.

II) Kurs weekendowy – 4 weekendy po 2 pełne dni szkolenia na wodach otwartych.

Uprawnienia:

Płetwonurek KDP/CMAS** (P2) ma prawo:

 • nurkować do głębokości 30 m w towarzystwie osoby pełnoletniej o takich samych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji),
 • nurkować do głębokości 40 m w towarzystwie przynajmniej jednej osoby o wyższych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub wyższych kwalifikacjach innych organizacji).

Po kursie uczestnik otrzymuje:

Wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P2).

Po ukończeniu kursu uczestnik zdobywa odpowiednią wiedzę praktyczną i teoretyczną oraz uzyskuje prawo do nurkowania na średnich głębokościach (do 30 m) z płetwonurkiem o tych samych kwalifikacjach P2 lub wyższych (lub równorzędnych uprawnieniach organizacji innych niż KDP/CMAS) oraz nurkować na dużych głębokościach (do 40 m) z płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach KDP/CMAS lub innej organizacji.

Płetwonurek otrzymuje także wpis do książeczki płetwonurka i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS ** (P2).

Warunkiem uczestniczenia w kursie jest ukończone 16 lat, posiadanie stopnia P1 lub stopnia równorzędnego innej organizacji, potwierdzone 20 nurkowań stażowych ( w tym przynajmniej 10 nurkowań na głębokości 10-20 m) od momentu uzyskania stopnia P1.

Szkolenie obejmuje 15 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów oraz 35 godzin zajęć praktycznych (15 nurkowań na wodach otwartych w tym 6 nurkowań na 20 m, 2 nurkowania na 30m, 2 nurkowania na 40 m)

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące zagadnienia:

 •    powtórzenie wiadomości z kursu P1
 •    fizyka nurkowania
 •    choroby i urazy w nurkowaniu
 •    ratownictwo nurkowe
 •    technika i bezpieczeństwo nurkowania
 •    sprzęt nurkowy
 •    hydrologia
 •    historia nurkowania

Zajęcia kończą się testem sprawdzającym.

Zajęcia praktyczne obejmują m.in.:

 •    nawigację podwodną
 •    nurkowanie nocne -znaki i sygnały świetlne
 •    posługiwanie się bojką i kołowrotkiem
 •    poszukiwanie i wydobywanie małych przedmiotów
 •    wynurzanie się z 20 m na głębokość 5 m oddychając z partnerem z jednego
 •    automatu oddechowego
 •    wydobywanie nieprzytomnego płetwonurka z 20 m na głębokość 5 m ( z użyciem i bez użycia KRW)
 •    wynurzanie z wyjętym ustnikiem z 20 m na głębokość 5 m
 •    wynurzanie bez płetw z 20 m na głębokość 5 m
 •    dwa nurkowania na 30 m i na 40 m
 •    test wytrzymałości fizycznej ( płynięcie dystansu 1000m w pełnym sprzęcie
 •    nurkowym po powierzchni w czasie nie dłuższym niż 50 min,
 •    zanurzenie w sprzęcie ABC na głębokość 7 m z zatrzymanym oddechem

Cena kursu: Zapraszamy do cennika