Płetwonurek KDP/CMAS* (P1)

wpis w: Treść strony | 0

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające prawidłowe użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie na małych głębokościach z pełnoletnim płetwonurkiem o takich samych kwalifikacjach.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 •    ukończone 14 lat,
 •    umiejętność pływania w poprawny sposób (sprawdzian),
 •    złoty stopień Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS (PM) – szkolenie wg programu P1 bis.

Przebieg szkolenia:

 • Wykłady teoretyczne – około 12 godzin
 • Zajęcia praktyczne – 20 godzo łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 120 minut

Warianty:

I) Kurs stacjonarny: 5 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych,

II) Kurs weekendowy: 3 weekendy po 2 dni szkolenia na wodach otwartych,

III) Kurs na pływalni i wodach otwartych: szkolenie na pływalni i w wodach otwartych, w tym 8 nurkowań w wodach otwartych – czas trwania całego kursu nie może przekraczać dwóch miesięcy.

Uprawnienia:

Płetwonurek KDP/CMAS* (P1) ma prawo:

 • nurkować do głębokości 20m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o takich samych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub o równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji),
 • nurkować samodzielnie do głębokości 10 m z bojką asekuracyjną pod nadzorem pełnoletniej osoby z kwalifikacjami płetwonurka.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

Książkę Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P1).

Kurs P-1, to kurs podstawowy nurkowania. Po ukończeniu kursu P1 uczestnik posiada praktyczne umiejętności i wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw bezpiecznego nurkowania oraz  prawidłowego użytkowania i klarowania sprzętu nurkowego.

Płetwonurek P-1 ma prawo nurkować do głębokości 20 m w towarzystwie osoby pełnoletniej o takich samych (lub wyższych) kwalifikacjach KDP/CMAS lub innej organizacji.

Ma również prawo samodzielnie nurkować do głębokości 10 m z bojką asekuracyjną pod nadzorem pełnoletniego płetwonurka. Każdy otrzymuje książeczkę płetwonurka oraz międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS P1*.

Warunkiem uczestnictwa w kursie P1 jest ukończone 14 lat oraz umiejętność poprawnego pływania.

Kurs P1 obejmuje 16 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów oraz zajęcia praktyczne na basenie i wodach otwartych-24 godziny.

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące zagadnienia:

 •    podstawy fizyki nurkowania
 •    podstawy fizjologii nurkowania
 •    urazy i choroby nurkowe
 •    sprzęt i wyposażenie płetwonurka
 •    technika i bezpieczeństwo nurkowania
 •    ratownictwo nurkowe
 •    środowisko wodne
 •    zajęcia teoretyczne kończą się testem sprawdzającym wiedzę z w/w dziedzin.

Zajęcia praktyczne obejmują:

 •    Ćwiczenia w sprzęcie podstawowym tzw.ABC (maska, fajka, płetwy)
 •    Ćwiczenia na głębokości do 5 m w akwalungu
 •    Ćwiczenia na głębokości do 10, 15 i 20 m w sprzęcie powietrznym

Podczas zajęć praktycznych, kursant uczy się m.in. prawidłowo pływać w sprzęcie ABC, bezpiecznie wchodzić do wody, poprawnie montować sprzęt nurkowy, nurkować z zatrzymanym oddechem do głębokości 5 m, zrzucać pas balastowy w wodzie i na brzegu, opróżniać maskę z wody, zanurzać się w sprzęcie powietrznym oraz ABC, kontrolować pływalność pod wodą w sprzęcie nurkowym, oddychać z automatu oddechowego, wynurzać się w sposób kontrolowany oraz ćwiczy czynności ratownicze takie jak: wydobywanie poszkodowanego na powierzchnię, holowanie i wiele innych elementów stanowiących o bezpiecznym i świadomym nurkowaniu.

Cena kursu: Zapraszamy do cennika