Płetwonurek Jaskiniowy KDP/CMAS 2 o (PJ2)

wpis w: Treść strony | 0

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w syfonach dowolnego typu włącznie z ich eksploracją.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  •    ukończone 18 lat,
  •    stopień Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
  •    stopień Płetwonurka Jaskiniowego KDP/CMAS 1o(PJ1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji.

Przebieg szkolenia:

Wykłady i ćwiczenia (15 godzin) oraz zajęcia praktyczne w ciągu 5 dni szkoleniowych, w tym 5 nurkowań w jaskiniach morskich i śródlądowych wyłącznie poza granicami kraju.

Uprawnienia:

Nurkowanie w celach eksploracyjnych w aparatach oddechowych w grotach morskich i lądowych wypełnionych wodą w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS.

Uwagi:

  • Eksploracja jaskiń głębokich wymaga dodatkowo specjalistycznego przeszkolenia jaskiniowego.
  • Nurkowanie z wykorzystaniem sztucznych mieszanin oddechowych wymaga dodatkowo uprawnień w zakresie stopni specjalistycznych KDP/CMAS (PN, PT, PR).

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Jaskiniowego KDP/CMAS 2o (PJ2).

Cena kursu: Zapraszamy do cennika