Płetwonurek Archeolog KDP/CMAS (PA 1)

wpis w: Treść strony | 0

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające przyczynianie się do ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego oraz współuczestnictwo w realizowanych badaniach archeologicznych zmierzających do jego lepszego poznania.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  •    ukończone 18 lat,
  •    Stopień Płetwonurka KDP/CMAS * (P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji.

Przebieg szkolenia:

Wykłady (20 godzin) oraz zajęcia praktyczne (10 godzin), w tym udział w pracach archeologicznych prowadzonych przez jednostkę naukowo-badawcza organizująca szkolenie.

Uprawnienia:

Udział w podwodnych pracach archeologicznych w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia płetwonurkowego KDP/CMAS.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Archeologa KDP/CMAS (PA 1).

Cena kursu: Zapraszamy do cennika