Płetownurek KDP/CMAS**** (P4)

wpis w: Treść strony | 0

Warunki dopuszczające do kwalifikacji:

  • posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3),
  • od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3) wykonanie przynajmniej 100 nurkowań w różnych warunkach klimatycznych i hydrologicznych.

Zasady kwalifikacji:

Kwalifikacje Płetwonurka KDP/CMAS**** (P4) nadawane są na podstawie wniosku Komisji Kwalifikacyjnej KDP analizującej rejestr nurkowań i inne informacje zawarte w Książce Płetwonurka kandydata.

Uprawnienia:

  • organizowanie i nadzorowanie nie szkoleniowych imprez płetwonurkowych o dużym zasięgu lub o wysokim stopniu trudności (duże obozy i wyprawy turystyczne, ekspedycje nurkowe realizujące programy poznawcze),
  • kierowanie zespołem Płetwonurków KDP/CMAS *** (P3) zatrudnionych w centrum nurkowym lub turystycznej bazie nurkowej.

Po nadaniu stopnia kandydat otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka KDP/CMAS**** (P4).

Cena kursu: Zapraszamy do cennika