Patofizjologia nurkowania i pierwsza pomoc (PP)

wpis w: Treść strony | 0

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające zrozumienie mechanizmów patofizjologii i zastosowanie procedur ratowniczych i pierwszej pomocy.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  •    stopień Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji.

Przebieg szkolenia:

Wykłady (16 godzin) oraz zajęcia praktyczne (7 godzin) w Krajowym Ośrodku Medycyny Hiperbarycznej, w tym przynajmniej 1 sprężenie w komorze ciśnieniowej.

Po kursie uczestnik otrzymuje zaswiadczenie KOMH o ukończeniu kursu i wpis do Książki Płetwonurka KDP.

Cena kursu: Zapraszamy do cennika