KONKURS urodzinowy EdenSport 2017

wpis w: News | 0

Rozpoczynamy urodzinowy konkurs EdenSport 2017!

Aby wziąć udział w konkursie należy:
– Przesłać w wiadomości na nasz facebookowy fanpage EdenSport swoje, lub zrobione przez
siebie zdjęcie, którego temat brzmi: „JA I WODA”, które zamieścimy w konkursowej galerii.
– Jedna osoba = jedno zdjęcie
– Zdjęcia z największą ilością lajków, otrzymują kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce:
– I Nagrodą w Konkursie, jest bon o wartości 500zł, do wykorzystania w
Centrum Nurkowym EdenSport.
– II Nagrodą w Konkursie, jest bon o wartości 300zł, do wykorzystania w
Centrum Nurkowym EdenSport.
– III Nagrodą w Konkursie, jest bon o wartości 100zł, do wykorzystania w
Centrum Nurkowym EdenSport.
– Wszystkie osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetworzenie swojego
zdjęcia przez Centrum Nurkowe EdenSport.

 

1.04 – To data, gdy dla nas i dla wielu, tak wiele się zaczęło… 
1.04 – To data, gdy wszyscy, ze wszystkiego, robią sobie jaja.
1.04 – To data, gdy i my „zrobiliśmy” sobie fajny żarcik, nazywając go EdenSport.
1.04 – To data zdecydowanie najbardziej pasująca do tego, co się u nas dzieje. 
1.04 – To jedyne urodziny, które nas naprawdę cieszą, nie powodując nostalgii.
1.04 – To data (2017), do której można jeszcze wziąć udział w konkursie EdenSport.
1.04 – To godzina, do której można jeszcze wrzucić swoje zdjęcie
1.04 – To godzina popołudniowa, o której obwieścimy, kto wygrał konkurs

REGULAMIN KONKURSU „EdenSport 2017”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Urodzinowy konkurs EdenSport 2017” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
2.Organizatorem Konkursu jest Centrum Nurkowe EdenSport, z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie internetowej, poprzez przesyłanie swoich prac- zdjęć w wiadomości na nasz facebookowy fanpage EdenSport, których temat brzmi „Ja i woda”, począwszy od dnia ogłoszenia konkursu, do godz. 1.04, dnia 1 kwietnia 2017 roku.
4. Konkurs zostanie zakończony w dniu 1.04.2017 o godzinie 13.04, poprzez ogłoszenie zwycięzców.
5. Trzy osoby, które przesłały swoje zdjęcia i uzyskały one największą ilość lajków, otrzymują kolejno nagrody w postaci bonów o wartości:
I miejsce – 500zł.
II miejsce – 300zł.
III miejsce – 100zł.
Do wykorzystania na dowolny cel w Centrum Nurkowym EdenSport.

6. Konkurs wygrywają trzy osoby zgodnie z § 1p.5.
a) prawa autorskie do zgłoszonych w konkursie zdjęć, stają się również własnością EdenSport.
7. Regulamin konkursu zostanie udostępniony w Internecie, na stronie edensport.pl.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która:
a) Jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie (od 15 roku życia), biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) Prześle swoje zdjęcie zgodne z tematem
e) Jedna osoba może startować w konkursie z jednym swoim zdjęciem

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3
NAGRODA

1. Nagrodami w Konkursie są 3 bony dla 3 zdjęć z największą ilością lajków
a) I miejsce – bon o wartości 500zł.
II miejsce – bon o wartości 300zł.
III miejsce – bon o wartości 100zł.
Do wykorzystania na dowolny cel w Centrum Nurkowym EdenSport.
b) Nagroda w postaci bonu, powinna być odebrana osobiście przez uczestnika konkursu.
c) Wygrana może być przez zwycięzców konkursu odstąpiona innym osobom.

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz ewentualnego wprowadzenia dodatkowych nagród. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie edensport.pl