Enriched Air Diver – Nurkowanie z użyciem Nitroxu

wpis w: Treść strony | 0

Specjalizacja Enriched Air Diver, to jeden z najpopularniejszych kursów specjalistycznych. Nurkowanie z wykorzystaniem wzbogaconego w tlen powietrza, pozwala nam na zwiększenie bezpieczeństwa, zwiększenie limitów bezdekompresyjnych oraz wydłużenie czasu pobytu pod wodą, w porównaniu do nurkowania na powietrzu.

Standard szkolenia:

Minimalne wymagane uprawnienia – OWD PADI

Kurs składa się z zajęć teoretycznych oraz 2 nurkowań z wykorzystaniem NITROXU

Specjalizacja zaliczana jest do uprawnień Master Scuba Diver PADI

 

Cena kursu: Zapraszamy do cennika