Dry Suit – Nurkowanie w suchym skafandrze

wpis w: Treść strony | 0

W naszym klimacie, gdy okres letni i ciepła woda trwają dość krótko, dobrze jest zapewnić sobie komfort nurkowania a sezon nurkowy przedłużyć na cały rok. W tym celu dobrze jest zaopatrzyć się w suchy skafander. Nurkowanie w suchym skafandrze jednak wymaga odpowiedniego, specjalistycznego kursu. Na kursie nurkowania w suchym skafandrze nauczymy się bezpiecznie korzystać z takiego skafandra oraz przewidywać i zapobiegać i także wychodzić z sytuacji awaryjnych.

Standard szkolenia:

Minimalne wymagane uprawnienia – OWD PADI lub Junior OWD PADI

Wiek – minimum 10 lat

Kurs składa się z zajęć teoretycznych oraz 2 nurkowań w suchym skafandrze

Specjalizacja zaliczana jest do uprawnień Master Scuba Diver PADI

 

Cena kursu: Zapraszamy do cennika