26.09.2012 – Kurs Płetwonurek Nocny PNO CMAS

wpis w: News | 0

Zapraszamy na kurs Płetwonurek Nocny, który rozpoczynamy wykładem teoretycznym wdniu:
26.09.2012r.

Nurkowanie nocne planowane są na ostatni weekend września.

Warunki uczestnictwa w kursie:
Ukończone 14 lat,
Posiadanie certyfikatu Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub stopnia innej organizacji, uprawniającego do nurkowania na głębokość min. 18m,
Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,
Orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania.

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie bezpiecznych nurkowań rekreacyjnych w nocy i w warunkach ograniczonej widoczności (bez dostępu światła dziennego).