15.07.2024 – Szkolenie nurkowania na mieszance Nitrox

wpis w: Harmonogram kursów, News | 0

Zapraszamy do uczestnictwa w kursie nurkowania na Nitroxie.
Nitrox, jest to czynnik oddechowy w butli (powietrze) wzbogacony w dodatkowy procent tlenu.
Nurkowanie „Na nitroxie”, jest dla wielu przyjemniejsze, a po wyjściu z pod wody uczucie senności i zmęczenia goniącym po naszym organizmie azotem jest prawie nieodczuwalne.

Pierwsze spotkanie:
🗓 15 lipca 2024 (poniedziałek)
🕕 godz. 18.00
📍 w Centrum Nurkowym EdenSport przy ul. Kazimierza Wielkiego 1a w Bielsku-Białej.

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych w zakresie posiadanych uprawnień dla ciśnienia parcjalnego O2 nie większego niż 0,14 MPa.

Warunki uczestnictwa w kursie:

• ukończone 14 lat
• posiadanie stopnia KDP/CMAS*(P1) lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji
• zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich

Przebieg szkolenia:

Wykłady (5 godzin)oraz zajęcia praktyczne (4 godziny), W ciągu 2-ch dni szkoleniowych, w tym 2 nurkowania (bez przystanków dekompresyjnych) w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS o minimalnym czasie każdego nurkowania 20 min. i maksymalnym ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie 0,14 MPa

Uprawnienia:

Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2- 0.14 MPa) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia.
Zapisy:
Ryszard Szwajcer: +48 510 112 454
Patryk Szwajcer +48 698 806 916
poczta@edensport.pl

Zapraszamy Serdecznie!