11.09.2012 – Płetwonurek Eksplorator PE CMAS

wpis w: Harmonogram kursów, News | 0

Wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem kursu Płetwonurek Eksplorator, zapraszamy do udziału w kursie, który chcemy rozpocząć i zakończyć jeszcze przed naszym wyjazdem do Marsa el Alam, aby mieć możliwość w Egipcie nieco głębiej zanurkować.

Szczegóły oraz zapisy na kurs na naszym FORUM
Lub pod numerem +48 510 112 454 – Ryszard Szwajcer

Cena kursu 900 zł/ osobę (od 3 osób w górę)

Warunki uczestnictwa w kursie:
Ukończone 14 lat,
Posiadanie Certyfikatu Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub równorzędnego innej organizacji,
Ukończenie szkolenia specjalistycznego Płetwonurek Nocny PNO KDP/CMAS lub równorzędnego innej organizacji poświadczone ważnym certyfikatem,
Ukończenie szkolenia specjalistycznego Płetwonurek Nawigator PNA KDP/CMAS lub równorzędnego innej organizacji poświadczone ważnym certyfikatem,
Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,
Orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania.

Zakres szkolenia:
Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie, w charakterze partnera nurkowego, bezpiecznych nurkowań do głębokości 30 metrów.

Płetwonurek PE ma prawo:
Nurkować do głębokości 30m w towarzystwie osoby o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS** (P2) lub równorzędnych innej organizacji.