Płetwonurek Fotograf KDP/CMAS 2 o (PF2)

wpis w: Treść strony | 0

Zakres szkolenia: Uczestnik kursu zdobywa umiejętność kompozycji zdjęcia podwodnego, kontrolowania warunków ekspozycji (w tym jednoczesne wykorzystanie światła naturalnego i sztucznego) w fotografii szerokiego planu, fotografii zbliżeniowej (makrofotografii) oraz fotografii ryb. Warunki uczestnictwa w kursie:    stopień Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub … Continued

Płetwonurek Fotograf KDP/CMAS 2 o (PF2)

wpis w: Treść strony | 0

Zakres szkolenia: Uczestnik kursu zdobywa umiejętność kompozycji zdjęcia podwodnego, kontrolowania warunków ekspozycji (w tym jednoczesne wykorzystanie światła naturalnego i sztucznego) w fotografii szerokiego planu, fotografii zbliżeniowej (makrofotografii) oraz fotografii ryb. Warunki uczestnictwa w kursie:    stopień Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub … Continued

Płetwonurek Jaskiniowy KDP/CMAS 2 o (PJ2)

wpis w: Treść strony | 0

Zakres szkolenia: Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w syfonach dowolnego typu włącznie z ich eksploracją. Warunki uczestnictwa w kursie:    ukończone 18 lat,    stopień Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,    … Continued

Płetwonurek Jaskiniowy KDP/CMAS 1 o(PJ1)

wpis w: Treść strony | 0

Zakres szkolenia:  Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w wypełnionych wodą i pozbawionych zacisków grotach turystycznych ze stałym oporęczowaniem. Warunki uczestnictwa w kursie:    ukończone 18 lat,    stopień Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równorzędne kwalifikacje … Continued

Płetwonurek „SCR” KDP/CMAS (PR)

wpis w: Treść strony | 0

Zakres szkolenia: Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu półzamkniętym z użyciem mieszanin nitroksowych. Warunki uczestnictwa w kursie:    minimum Stopień Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,    minimum Stopień … Continued

Płetwonurek Trimiksowy KDP/CMAS (PT)

wpis w: Treść strony | 0

Zakres szkolenia: Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin trimiksowych w wodach otwartych do głębokości 90 metrów. Warunki uczestnictwa w kursie:    stopień Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3) lub równorzędne kwalifikacje innych organizacji,    stopień … Continued

Płetwonurek Nitroksowy KDP/CMAS 2 stopnia (PN2)

wpis w: Treść strony | 0

Zakres szkolenia: Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych oraz umiejętności pozwalające na użycie czystego tlenu i nitroksu w procedurach dekompresyjnych. Warunki uczestnictwa w … Continued

Płetwonurek Nitroksowy KDP/CMAS 1 stopnia (PN1)

wpis w: Treść strony | 0

Zakres szkolenia: Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych. Warunki uczestnictwa w kursie:    ukończone 16 lat,    minimum Stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji, … Continued

Płetownurek KDP/CMAS**** (P4)

wpis w: Treść strony | 0

Warunki dopuszczające do kwalifikacji: posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3), od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3) wykonanie przynajmniej 100 nurkowań w różnych warunkach klimatycznych i hydrologicznych. Zasady kwalifikacji: Kwalifikacje Płetwonurka KDP/CMAS**** (P4) nadawane są na podstawie wniosku Komisji Kwalifikacyjnej KDP … Continued

Płetwonurek KDP/CMAS*** (P3)

wpis w: Treść strony | 0

Zakres szkolenia: Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień. Warunki uczestnictwa w kursie: ukończone 18 lat, posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) lub równoważnego stopnia w innej organiazacji, od … Continued

Płetwonurek KDP/CMAS** (P2)

wpis w: Treść strony | 0

Zakres szkolenia: Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie średnich głębokości z płetwonurkiem KDP/CMAS** oraz bezpieczne nurkowanie w parze z płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach i w grupie z instruktorem zakresie dużych głębokości. Warunki uczestnictwa … Continued

Płetwonurek KDP/CMAS* (P1)

wpis w: Treść strony | 0

Zakres szkolenia: Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające prawidłowe użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowanie na małych głębokościach z pełnoletnim płetwonurkiem o takich samych kwalifikacjach. Warunki uczestnictwa w kursie:    ukończone 14 lat,    umiejętność pływania w … Continued